आपल्याकडील उपयुक्त माहिती ई जनसेवा पोर्टल वर प्रकाशित केली जाईल.

माहिती ही उपयुक्त सहज सोपी असावी आणि कुणाच्याही भावना दुखवण्याचा प्रयत्न करणारी तसेच डुप्लीकेट  नसावी.  मराठी हिंदी English भाषेतील पोस्ट स्वीकारल्या जातील.

पोस्ट शब्द  मर्यादा – कमीतकमी – ३०० ते जास्तीत जास्त १००० [ Post word limit – 300 to 1000 ]

आवश्यकता असेल तर पोस्ट मधील मजकूर बदलण्यात येईल.
Send your Post / Article on mail – admin@ejanseva.com

धन्यवाद.