निवासी बांधकामाची इमारत रेषा

Reshma
By Reshma
2 Min Read
निवासी बांधकामाची इमारत रेषा

WhatsApp Group


Join Now

Telegram Channel


Join Now

निवासी बांधकामाची इमारत रेषा माहिती-

रस्त्यापासून नवीन निवासी बांधकामाची इमारतरेषा

स्टॅंडर्ड बिल्डिंग एण्ड डेवलोपमेंट कन्ट्रोल रूल फॉर म्युनिसिपल कॉन्सिल ए.बी.सी.

द्रूतमार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे.

१.नागरी,अनागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून ६० मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून १५ मीटर यापेकी जास्त असेल ते अंतर.

राष्ट्रीय महामार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे.

१.नागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या हद्दीपासून ३ ते ६ मीटर.

२.अनागरी भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून ४० मीटर.

राज्य व प्रमुख राज्य महामार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे

  • नागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून २० मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून ४.५ मीटर अंतरापेकी जे जास्त असेल ते
  • अनागरी भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून ४० मीटर.

प्रमुख जिल्हा मार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे.

  • नागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून ४.५ मीटर अंतरापेकी जे जास्त असेल ते
  • अनागरी भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून ३० मीटर.

इतर जिल्हा मार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे.

१. नागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून १२ मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून ४.५ मीटर

अंतरापेकी जे जास्त असेल ते

२. अनागरी भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून १५ मीटर.

इतर जिल्हा मार्गापासून नवीन बांधकाम किती अंतरावर असावे.

१. नागरी व औदोगिक भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून १० मीटर अथवा रस्त्याच्या हद्दीपासून ३ मीटर

अंतरापेकी जे जास्त असेल ते

  • अनागरी भागासाठी – रस्त्याच्या मध्यापासून १२ मीटर.

जमीन मोजणीसाठी लागणारी कागदपत्रे

————————————————————————————————————————

Loading


WhatsApp Group


Join Now

Telegram Channel


Join Now
Share This Article
Avatar of Reshma
By Reshma
नमस्कार, मी एक गृहिणी आहे आणि ब्लॉग लिहिणे हे माझे आवडते काम आहे. विविध विषयावर रिसर्च करून साध्या, सोप्या, भाषेत समजेल असे मराठी विषयात लेखन काम करणे. उपयुक्त माहिती जन-सामान्या पर्यंत पोहचवणे हे माझे उद्दिष्ट्ये आहेत. धन्यवाद.
Leave a review

Leave a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *